Tłumacz języka migowego

W naszym sklepie pracownicy mają możliwość korzystania z tłumacza języka migowego. Łącząc się z nim online, mogą bez przeszkód porozumieć się z osobą komunikującą się za pomocą polskiego języka migowego lub systemem języka migowego. Udogodnienie dla osób niesłyszących i niedosłyszących jest dostępne w każdy dzień otwarcia sklepu.